You are here:Napsali o nás >Odkazy
Odkazy Minimize

psychometry 

www.psychometry.cz (psychologická diagnostika on-line)

  • Psychologická diagnistika on-line a další služby:
  • pro firmy, studenty i veřejnost
  • používáme moderní psychologické nástroje pro diagnostiku non-deviantních jedinců
  • disponujeme nástroji pro objektivní, subjektivní a projektivní testování probandů (testovanými osobami jsou zájemci o zaměstnání, stávající personál, studenti vzdělávacích zařízení i široká veřejnost)
  • zajišťujeme konzultace a právní poradenství v oblasti personalistiky (výběr, příjem a péče o personál včetně vypořádání se s odcházejícími zaměstnanci) a další služby pro kvalitní, legitimní a rychlé nalezení vhodného zaměstnance

Foto web  www.goldnaturephoto.cz